Трудный случай лечения аденовирусной инфекции и паротита у ребенка

на македонском, украинском, русском и английском языке

СЛУЧАЈ НА ДЕТЕ СО АДЕНОВИРОЗА

АПСТРАКТ:

Во трудот е прикажан случај на дете ЈД на возраст од 3,5 години, со оток во регионот на двете паротидни жлезда и оток на вратните лимфни јазли кои се палпираат како пакет.
Болеста започнала со оток во левата паротидна ложа и оток на лимфните јазли на левата страна на вратот.

Читать далее