КОНТЕНТ-АНАЛІЗ АВТОРСЬКИХ МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ ІНФОРМАЦІЙНО-ЕНЕРГЕТИЧНОЇ КОРЕКЦІЇ ЗМІНЕНИХ ФІЗІОЛОГІЧНИХ СТАНІВ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ

КОНТЕНТ-АНАЛІЗ АВТОРСЬКИХ МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ 
ІНФОРМАЦІЙНО-ЕНЕРГЕТИЧНОЇ КОРЕКЦІЇ ЗМІНЕНИХ 
ФІЗІОЛОГІЧНИХ СТАНІВ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ

Пустовойт М.П. Заслужений лікар України, провідний спеціаліст науково – медичного підприємства «СВЯТОГОР»(за згодою). м.Харків,Україна тел.+38 050 729- 13- 91
Сокур С.Л. Директор науково-медичного підприємства «СВЯТОГОР», психолог, радіофізик. м.Харків, 61045, пров.Шекспіра 5, оф.22, тел.+38 057 340-48-68, тел/факс+38 057 345-24-04, e-mail: info @ svyatogor.com, www. svyatogor. com

 Вступ.

Проблема здоров’я названа одним з пріоритетних напрямків діяльності ВООЗ у ХХІ сторіччі. Негативні тенденції щодо погіршення здоров’я населення обумовлені впливом соціальних, екологічних та інших проблем, що доводиться долати на поточному етапі реформування системи надання медичної допомоги населенню України. Багатофакторний вплив на організм людини формує проблему нозологічної синтропії, особливо актуальну, насамперед, відносно поширених та соціально значущих захворювань. Необхідність удосконалення профілактики, діагностики та лікування пов’язана з тривалим перебігом, розвитком тяжких ускладнень та зниженням якості життя хворих, а також зниженням загальної та розумової працездатності і якості здоров’я, що підкреслює необхідність наукових розробок з цієї проблеми. Спільною для багатьох донозологічних та нозологічно окреслених станів є концепція інформаційної медицини.
Мета роботи полягала в узагальнені результатів власних розробок та клінічного досвіду інформаційно – енергетичної корекції змінених фізіологічних станів організму людини.

Матеріали та методи.

Дослідження виконано з використанням авторського апаратного комплексу [ , ], що забезпечує вимірювання, оцінку та корекцію змінених функцій [ , , ]. При цьому, опрацьований нами комплекс методик [ , , ] ороієнтовано на рівень первинної медичної допомоги лікарем загальної практики / сімейної медицини; для практичного використання принципів, закладених у концепцію санологічної корекції, адаптовано алгоритми цілісного (холістичного) підходу [ ]. На різних етапах досліджень, впродовж 1992-2012 р. обстежені групи пацієнтів різного профілю та відповідні контрольні групи. Результати досліджень, з позицій доказовості, узагальнені з використанням методів варіаційної статистики з визначенням рівня достовірності за Ст’юдентом (на рівні р≤0,05).

Результати та їхнє обговорення.

Вам пропонуються результати наших науково-медичних досліджень з даної теми за останні 20 років, які проводилися як нами, так і в провідних лікувально-профілактичних закладах України.

Лікування проводилося апаратами інформаційно – енергетичної терапії (АІЕТ) «СВЯТОГОР» всіх модифікацій -1,2,3,4,5.

Використовувалися наднизькі (дотеплові) електромагнітні поля (ЕМП) з щільністю потоку потужності до 1мВт/см2 в точці прикладання (БАТ (біологічно активні точки (зони) організму людини) які несуть інформаційну складову (спеціальним образом сформовану). Інформаційний сигнал, що генерується апаратом, забезпечує вплив у вигляді ЕМП ІЧ (інфрачервоного), фото (світлового), УФ (ультрафіолетового) діапазону, а також фото та аудіо терапію з прив’язкою сигналу за часом активності меридіана і відповідного кольору. При лікуванні відбувається нормалізація і установка на новий (генетичний) рівень гомеостазу всього організму, що і призводить до відновлення (поліпшення) втрачених чи порушених функцій, необхідно тільки подавати якісний «будівельний» матеріал для цих процесів, дотримуватись інформаційного здоров’я та здорового способу життя.

Всього було проліковано 1718 пацієнтів – основні групи віком від 12 до 80 років. Контрольні групи склали 387 чоловік з аналогічною патологією та розподілом за віком та статтю.

Сеанси проводилися медичним складом фізіотерапевтичних підрозділів клінік і шпиталів, в поліклінічних умовах та на дому, на денному стаціонарі, родичами і самостійно пацієнтами, які придбали апарат для лікування і оздоровлення.

Кількість сеансів на курс лікування у середньому – 10, кількість курсів 2-5 на рік, в залежності від тяжкості захворювання, тривалості хронізації процесу і кількості прийнятих до цього медикаментів хімічного походження, супутньої патології та віку. Як виявилося, важче піддавалися корекції випадки з попереднім тривалим алопатичним лікуванням хімічними препаратами, що зловживають алкоголем, курінням, з профвредностями і. т. д. Сеанси проводилися щодня або через 1,2,3 дня, згідно з індивідуально підібраною методикою або за апробованими універсальним алгоритмами для основних класів захворювань (режим і діапазон впливу, зони впливу і порядок їх проходження). Тривалість дії на одну біологічно активну точку – 40 сек., автоматично встановлена у всіх апаратах, загальна кількість точок на сеанс від 6 до 50, тривалість сеансу від 10 до 55 хвилин.

З першої процедури у хворого з’являється довіра до апарату, виникає емоційний комфорт, розслаблення, усувається тривога, зменшуються або зникають болі, зменшується запалення і нездужання, настає нормалізація показників гомеостазу, нормалізується сон. На наступний день хворий відчуває фізичний підйом сил, бадьорість і працездатність, нормалізується апетит і піднімається настрій, покращується світосприйняття та психоемоційна стійкість, з’являється установка на одужання і бажання бути здоровим. Іноді достатньо 3-5 сеансів, особливо в 1-2 стадії захворювання у осіб молодого і середнього віку, щоб хворий відчув себе здоровим і одужав, незважаючи на те, що до цього він тривалий час приймав ліки.

Лікування хворих АІЕТ «СВЯТОГОР» проводилося з рекомендаціями щодо фізичної активності, лікувальної фізкультури, водного питного режиму, раціональному харчуванню, фіто та гомеопатії по основному захворюванню, що давало більш стійкий і ранній позитивний результат, дозволяло хворим самостійно проводити попередження рецидивів і домагатися більш сприятливого перебігу захворювань.

Діагностика та контроль проводилися традиційними методами (клінічними і інструментальними дослідженнями), а також діагностичним обладнанням по Фоллю, НДІ Інмед, Ольвія-Нова, м. Київ.

Максимально позитивні результати спостерігались у пацієнтів з хворобами системи кровообігу-97,9%, нервової системи-96,2%, сечостатевої системи-96,4%, шлунково-кишкові – 95,6%, кістково-мязові -95,7%, другі хвороби-91% (по основній хворобі).

Одужання хворих при застосуванні методу ІЕТ настає в 1,5 рази швидше при дотриманні всіх рекомендацій, подовжується період ремісії і зменшується частота загострень, відсутні протипоказання, побічні явища і ускладнення.
Вартість лікування методом ІЕТ несумісно нижче від лікування алопатичними препаратами, лікування комфортно, просто, доступно і економічно. При застосуванні в комплексі з традиційним лікуванням дозволяє поступово знизити дозування ліків аж до повного скасування під контролем лікаря.

Таблиця 1
Основні результати клінічного впровадження методів та засобів
інформаційно-енергетичної корекції (1992 – 2012 р.)
Профіль патології, клінічна база, рік Контингент пацієнтів (вік,стать,нозологія показана для основної групи,контр. гр. аналогічна) Результати (група) основна/контрольна
позит негат сумн
Харківський обласний онкологічний диспансер, 1992 р. [ ] 27 хворих на рак шлунку, печінки та товстого кишківника 4 клінічної групи; 20 осіб – контрольна група – симтоматичне лікування 3/0 8/15 16/5
Клініка МСЧ №2 ХЗТД терапія, кардіологія – ліквідатори ЧАЕС, 1994-1995р., Харків [ ] 132 хворих, вік 22-76 р.; 73чол, 59жін; 77-інфаркт, шок, 18 – виразкова хвороба, бронх. астма – 6, ревм. артрит – 7, деф. остеоартроз – 6, ВСД – 18 (7лікв.ЧАЕС); 80 осіб – контроль 117/52 5/7 10/21
Укр. НДІОіР, віділення передпухлинних хвороб і загальної онкології, 1997р, Київ [ ] 14 хворих,7-рецидив виразкової хвор., 3 – злоякісна гістоцитарна лімфома, 4 –злоякісна пухлина черевної порожнини з анемією; 4 особи – контроль 12/2 0/1 2/1
Військовий мобільний госпіталь №940 МОУ, м.Чугуїв-5, 2005р, ФТВ [ ] 39 хворих, вік 16-68 р., 19 чол, 20жін; терапія – 14, хірургія, урологія, гінекологія – 9, неврологія – 16; контроль – 20 осіб 27/11 1/3 11/6
Київ, НДІ хірургії і трансплан-тології АМНУ ім. Шалімова, 2005р, ФТВ [ ] 55 хворих, 5-запалення легенів, 15-лімфоаденома, недостатність л/в н/к, 24-атеросклероз та ендартериїт, х-ба Рейно, 4 – передопераційна підготовка, 7-післяопераційні: аст-невр.стан; 12 осіб -контроль 47/7 0/1 8/4
Головний військовий клінічний госпіталь МОУ, Київ, 2005р, клініка Фізіотерапії [ ] 27хворих, 23 чол, 4 жін; 16-терапія (арт. гіперт. – 2, НЦД – 4, бронхіт-2, хр. гастрит – 2, інші – 6), 11-хірургія (облітеріруючий атеросклероз н/к – 5, інші-6), 20 осіб – контроль 24/15 0/0 3/5
940 Військовий Мобільний Госпіталь МОУ, м. Чугуїв-5, 2005-2006р, ФТВ, Науково-медичне підпри-ємство «Святогор», ФТК [ ] 322 хворих, 137 чол, 185 жін; вік 20-70 р.; ІХС, інфаркт, інсульт – 37, атеросклероз, ендартериіт н/к, х-ба Рейно-55, варікоз, лімфоаденома н/к-36, зах. нервової сист. – 54, шлунково-кишкового тракту – 47, сечостатевої сист.-32, ендокр.-23; дих., кістково-мязов., ЛОР, шкіри, травми – 38; 97 осіб – контроль 307/82 7/5 8/10
Київ, НДІ хірургії і транс-плантології АМНУ ім. Шалі-мова, 2005-2007 р, Науково-медичне підприємство «Свя-тогор», Харківський облас-ний ендокринологічний диспансер, ФТВ [ ]505хв., 195чол, 310жін; 20-80років; ІХС,ГХ, інфаркт, інсульт-92, атерскл., ендартериіт н/к, Рейно-61, варікоз, лімфо аденома н/к-38, захв.нервової системи -78, ШКТ-63,
ендокринні – 65, сечостат. сист.-57, дихальна-51; 120-контроль 488/101 8/7 9/12
Головний військовий клініч-ний госпіталь МОУ , Київ, 2006 р, клініка психіатрії [ ] 20 хворих з невротичними розладами, всі чоловіки, вік 18-25 років ; контроль-14 осіб 15/7 1/2 4/5
Медичний реабілітаційний центр ВВ МВС України «Тополя», Оздоровчий реабілітаційний центр УТГ «Одісей», Одеська обл , 2008-2010р, ФТК , Кабінет народної і нетрадиційної медицини [ ] 520 пацієнтів; серцево-судинні хвороби-116 , неврологічні – 102, шлунково-кишкові -105 , сечостатевої системи -38 , кістково – мязової системи -46 , дихальної -33 , простудні,алергія -68 , травми та долікарська допомога – 12 осіб 484/0 2/0 34/0
[ ] 57 пацієнтів; хр. алкоголізм – 9, тютюнопаління–8, неврастенія, астенонев-рот. с-м – 8, абстинентний синдром – 32 46/0 1/0 10/0
Всього пацієнтів абс., осіб 1718/387 1570//277 33/41 115/69
% 100 91,4/71.6 1,9/10,6 6,7/17,8

Висновки.
1.Виходячи із новітньої концепції негентропійної медицини, впродовж останніх десятиліть обгрунтовано засоби та методи діагностики і корекції функціонального стану організму людини способом інформотерапії, застосування яких дозволяє удосконалювалюти систему клінічного моніторингу пацієнтів різного профілю.
2.Особливостями застосування авторських методик є інноваційне забезпечення системного підходу та індивідуалізація інформокорекційного впливу шляхом урахування «зворотніх» взаємозв’язків на етапах оцінки та корекції змінених фізіологічних станів організму людини.
3.Ефективність клінічної апробації запропонованих методик, що пояснюється індивідуалізацією впливу на біологічно активні зони пацієнта, характеризується високим рівнем позитивних результатів – 91,4%.
Оцінюючи всі ці дані можна з упевненістю стверджувати про ефективність методу, способу, методик лікування та апарату інформаційно-енергетичної терапії «СВЯТОГОР». Ми рекомендуємо його для оздоровлення і лікування, як у домашніх умовах, так і в практиці сімейних і приватних лікарів, в поліклінічній практиці, в стаціонарах, фізіотерапевтичних відділеннях і кабінетах народної і нетрадиційної медицини, в санаторно-курортних закладах, для підготовки спортсменів, воїнів спецпідрозділів , при ліквідації стихійних лих і катастроф (масова ІЕТ), хоспісах.
Список посилань.

Оставьте комментарий