ЕЛЕКТРОПУНКТУРНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ У ХВОРИХ НА НЕАЛКОГОЛЬНИЙ СТЕАТОГЕПАТИТ,ТА ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІМУНІТЕТУ

\"стеатогепатит\"

Метаболічний синдром у хворих на неалгокольний стеатогепатит сприяє накопиченню різноманітних ендо- та екзотоксинів, спотворює метаболізм лікарських препаратів. За таких умов порушується сигнальна функція багатьох клітин внаслідок виникнення «хибних медіаторів», накопичення неметаболізованих медіаторів (зокрема гістаміну), виникнення «інформаційного шуму», що заважає розпізнаванню команд. 

Т.П. Гарник, Київський медичний університет УАНМ,  М.О. Головаха, НДІ ІНМЕД

Читать далее